ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
 Πλατεία 23ης Μαρτίου
 Καλαμάτα, Μεσσηνία
 Τ.Κ.: 24133