Επικοινωνία
 Πλατεία 23ης Μαρτίου
 Καλαμάτα, Μεσσηνία
 24100